Helse- og omsorgsdepartementet vil ikkje at fylkesgrensene skal vere eit hinder for kommunar som ønskjer å slå seg saman.

Dette skriv Sunnmørsposten.

– Det er gledeleg å få stadfesta at fylkesgrensa ikkje skal vere til hinder for at mellom anna honndølene skal henne tenelege helsetilbod - tradd i at vi i dag ligg på grensa mellom ti helseføretak, seier Hornindal-ordførar Stig Olav Lødemel (H) i ein kommentar, til avisa.