«Fest for gull­jen­ta» stod det i Fjor­de­nes Tidende i feb­ruar 1994, da Eli Me­re­te Mel­heim (19) fra Heggjabygda kom heim fra ski­skyt­ter-VM i Slo­va­kia med gull­me­dal­je fra lag­kon­kur­ran­sen (kvin­ner ju­ni­or). Med på vin­ner­laget fra Norge var Kari­an­ne Væ­ting, Liv Gre­te Skjel­breid, Eli Me­re­te Mel­heim og Trude Harstad. På and­re­plass i lag­kon­kur­ran­sen kom Russ­land og på tred­je­plass Finland.

På bil­det skjæ­rer Eli Me­re­te Mel­heim det før­s­te styk­ket av mar­si­pan­ka­ka som kom fra Eid kom­mu­ne. F.v. tre­ner Martin O. Fris­lid, mor Ruth Mel­heim, gull­vin­ner Eli Me­re­te og far Ivar Mel­heim.

Langs veien var flag­ge­ne kom­met til topps, og i gren­de­hu­set i Heggjabygda var folk samla for å fei­re ver­dens­mes­te­ren. Det van­ka ga­ver både fra Eid kom­mu­ne, spa­re­ban­ken og idrettskrinsen, iføl­ge ar­tik­ke­len i avi­sa.

– Det var utro­lig å se det nors­ke flag­get gå til topps i Heggjabygda i dag. Den­ne hen­del­sen er så stor at vi ennå ikke heilt har opp­fat­ta at det er sant, sa Rei­dar Von­heim fra Står­heim, kas­se­rer i Nord­fjord Team i ski­sky­ting, til Fjor­de­nes Tidende.

– Eli Me­re­te har stått for ei av fyl­kets stør­ste id­retts­brag­der, og har vært til­står in­spi­ra­sjon for heile id­retts­mil­jø­et i fyl­ket, men­te Odd Bjar­ne Solheim fra Sogn og Fjordane Idrettskrins.

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad.

Kvar månad premier- er vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no

eller til Fjordenes Tidende,

Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.