– Antallet arbeidsplasser i Måløy skal etter sammenslåingen ikke være mindre enn det var før eller ved tidspunktet for fusjon, bekrefter Flora-rådmann Terje Heggheim overfor Fjordenes Tidende. I intensjonsavtalen som Vågsøy og Flora forhandlet frem mandag heter det at «antallet administrative arbeidsplasser/rådhusfunksjoner i kommunedelsenteret Måløy skal forholdsmessig være som før sammenslåingen».

– La oss si at Kinn kommunestyre i 2029 finner ut at antallet ansatte må reduseres med ti. Da skal Måløy sin forholdsmessige del være slik at kuttene blir fordelt på de to senterene. Forholdstallet tilsier da at det skal kuttes cirka dobbelt så mange i Florø som i Måløy, sier Heggheim, som understreker at det nye kommunestyret vil stå fritt til å gjøre egne vurderinger.

I forhandlingsmøtet i Florø ønsket både Flora og Vågsøy kommunesenteret i Kinn, men Vågsøy-delegasjonen flyttet raskt fokuset over på hva man i stedet kunne få som «plaster på såret».

– Om Vågsøy skal gi fra seg kommunesenteret, så forventer vi å få være sentrale på viktige utviklingsoppgaver for kommunen, sa ordfører Kristin Maurstad (Ap).

– Vågsøy har 50 prosent av befolkningsgrunnlaget til Flora, men blir ikke Vågsøy med på dette, så blir det heller ingen storkommune på kysten. Så jeg oppfordrer Flora, som den store part, til å vise raushet slik at vi klarer å lande en avtale, sa Edvard Iversen (V).

Rådmann Knut Ove Leite presenterte listen over hva Vågsøy forventet å få i retur om toppledelsen i kommunen skal sitte i Florø. Ett av ønskene var et utviklingskontor innen omsorg, rus og psykisk helse der han forklarte at kommunen er «langt fremme», blant annet ved bruk av velferdsteknologi.

Videre ba Vågsøy om at ledelsen for teknisk drift skal sitte i Måløy, og at også en næringsadministrasjon sitter der.

– Kommunen må ha noen som håndterer næring. I dag er vi med i ulike selskaper (Nordfjord Vekst og Fram Flora) og det er et betydelig behov for samordning, mener Leite.

Vågsøy ønsket også ansvaret for IKT i Kinn kommune.

– Vi har i dag et driftssenter for Nordfjord-kommunene med 17 ansatte, og fra Måløy vidaregåande skule får vi både TAF-lærlinger og andre lærlinger. I tillegg har vi miljøet rundt LocalHost, Lefdal Mine Datacenter og Videonor slik at vi bør, i samarbeid med næringslivet, kunne utvikle dette til en driftsmessig veldig fremtidsrettet kommune, mener Leite.

Ledelse av havneaktiviteten, et servicetorg med dagens funksjoner og et utviklingsansvar for utdanning, fornybar energi og klima var også noe av det som sto på «smørbrødslista» til Vågsøy da de innså at kommunesenterstatusen røk.

Flora-politiker Jacob Nødseth (Samlingslista) syntes etter hvert lista begynte å bli lang.

– Med endringene som ligger her er det ikke Florø som får vekst i offentlige arbeidsplasser og funksjoner. Det er det Måløy som får. Slik det ligger nå er det fornuftig, men man skal ikke trekke det for langt.

Flora-rådmannen var enig.

– Vi begynner å bli såpass tunge på det som skal ligge i Vågsøy nå at vi glemmer at vi skal «selge» vi også. Jeg ser at dere har behov for å ha noe i ryggsekken når dere kommer hjem og har forhandlet fra dere kommunesenteret, men vi har behov for å balansere det, sa Terje Heggheim.

Etter at Vågsøy ba om toppledelsen for teknisk drift viste han til enigheten om å ha desentralisert rådhusfunksjoner der ansatte skal kunne jobbe der de vil.

– Den beste kandidaten får jobben. Om han sitter i Vågsøy eller Flora får tiden vise.

Vågsøy-delegasjonen viste til at de anser utviklingsarbeidsplassene som jobber kommunene ikke har idag.

– I dag har vi ikke utviklingsrollen vi ønsker, men det kan vi få til i en ny stor kommune. Og vi (Vågsøy) ønsker å ha handa på rattet i en del av disse rollene om dere skal ha kommunesenteret, sa Kristin Maurstad, før Knut Ove Leite la til at han ser det som naturlig at den nye kommunen blir selvforsørget på en del av de utviklingsoppgavene man idag kjøper inn utenfra, og at ansvaret for flere av disse legges til Måløy.

Det Vågsøy til slutt fikk inn i intensjonsavtalen var utviklingsansvaret for samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv, fornybar energi og klima og IKT, samt servicefunksjonene på rådhuset. Verken ledelsen for teknisk drift eller utviklingsansvar for omsorg, rus og psykisk helse er spesifisert lagt til Måløy eller Florø.

Det er heller ikke ledelsen for havna, selv om det er slått fast at fiskeriaktiviteten ledes fra Måløy og petroleumsaktiviteten fra Florø. Hvordan kommunenes havne- og næringsselskap skal samordnes er også foreløpig uavklart.