Ber om endring av regelverket for tryggare skuleveg