– At lønnsnivået er høyere i Flora enn i Vågsøy tror jeg ikke det er tvil om. Omfanget vet jeg imidlertid ikke. Ingen av de viktige premissene er lagt, organisasjonen er ikke tegnet, så man kan ikke regne på det nå, mener prosjektrådmann i Kinn kommune, Terje Heggheim.

Vågsøys varaordfører Nils Myklebust (Sp) etterlyste i april en oversikt over hvor store lønnsforskjellene er mellom de to kystkommunene, og et svar på hvor utfordrende det blir å harmonisere lønnsnivåene etter sammenslåingen.

– Alt tyder på at Flora har et atskillig høyere lønnsnivå enn Vågsøy, sier Myklebust, som i mangelen på en oversikt fra prosjektledelsen har regnet på dette selv.

56,5 millioner kroner

I regnestykket varaordføreren presenterer dividerer han totale lønnskostnadene i de to kommunene på antallet årsverk. Han kommer da fram til gjennomsnittlig bruttolønn per årsverk på 735.635 kroner i Vågsøy og 855.278 kroner i Flora. Differansen på 119.643 har han videre multiplisert med antallet årsverk i Vågsøy (472) og anser dermed utfordringen å ligge på rundt 56,5 millioner kroner årlig om Vågsøy skal opp på Floras lønnsnivå.

– Jeg har ingen kommentarer til de tallene som Myklebust har kommet med. Det får utelukkende stå for han, som er medlem av fellesnemnda, sin regning. (...) Men det holder ikke å ta de totale lønnskostnadene og dele på antallet årsverk, mener Terje Heggheim, som kaller metoden som «direkte uansvarlig».

– Om rådmannen har andre tall enn meg så må de komme på bordet. Dette blir selvsagt kun spekulering fra min side, men jeg tror han ikke ønsker å legge de fram fordi de er så store at han vet det vil få alvorlige konsekvenser.

(Se kommunenes nøkkeltall knyttet til lønn og arbeidsgiveravgift nederst i saken.)

Mens Myklebust mener lønnsforskjellene burde ha vært regnet på før folkeavstemningen 11. juni, mener Heggheim at det «overhodet ikke» burde ha vært gjort på nåværende tidspunkt. Selv om man har fordelt lederstillingene mellom Måløy og Florø, så viser Heggheim til at man ikke har sagt noe om hvor mange som skal jobbe under disse.

– Utover det som ligger i intensjonsavtalen har ikke fellesnemnda kommet med føringer på hvor vi skal spare, sier rådmannen, som understreker at årsaken til det er at man har til gode å komme til det stadiet i sammenslåingsarbeidet, og at det ikke er ment som kritikk av fellesnemnda. Han viser videre til at arbeidet med omstillingsavtalen, som skal ta de gamle organisasjonene over i den nye, ikke har startet.

– Vi må se på dagens lønnsnivå, hvor mange som går av med pensjon og AFP, hvordan lokale og sentrale forhandlinger kan hjelpe oss til å harmonisere lønnsnivået, hvor mange avgangsstimulerende tiltak som skal benyttes og hva vi gjør med vakante stillinger, sier Heggheim, som dermed er klar på at han per nå ikke kan svare Myklebust på hva det vil koste å harmonisere lønnsnivåene.

– Her er så mange ulike variabler som er med på å bestemme det, og ingen kommuner har startet på det arbeidet.

– Vi skal på ingen måte undervurdere lønnsharmoniseringen sitt økonomiske omfang. Jeg tror det kan bli en krevende øvelse, men vi har ingen forutsetninger for å komme med tallmessige uttrykk på dette i dag.

– Epler og pærer

Fra personalsjefene i de to kommunene får Fjordenes Tidende opplyst at mens Flora kommune har en gjennomsnittlig årslønn per årsverk på 520.522 kroner (eks. sosiale utgifter) så er tallene for Vågsøy 464.500 for menn og 440.500 for kvinner i organisasjonen (kommunen har ikke opplyst et samlebeløp for begge kjønn).

– Jeg kan ikke svare på hva som ligger bak tallene til Flora, men dette kan være å sammenligne eple og pærer. Tallene blir ofte tatt ut på ulik måte, presiserer personalsjef i Vågsøy, Rita Kvamme.

Nils Myklebust frykter at vågsøyværingene vil merke lønnsforskjellene mellom kommunene etter sammenslåingen til Kinn, og at de fortjener å få vite konsekvensene:

– Her må det enten oppsigelser til eller så må man skru opp eiendomsskatten. Det er kun to måter å gjøre dette på, mener varaordføreren.