60.000 seksåringer er klare for sine første skoledager. Skal de få en trygg skolevei, må kommunene engasjere seg, mens skolene og foreldrene må samarbeide, mener Trygg Trafikk.

Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene.

– Det er viktig at skolene etablerer en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Sandberg minner om at kravene til skolenes trafikkopplæring er klare:

– Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7.trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag, sier hun.

Jo flere barn som går og sykler, dess færre biler blir det på skoleveien. Men det er ikke bare å slippe barna ut i trafikken og ønske lykke til! For å bli gode og trygge trafikanter trengs det trening. Da er det viktig at foreldrene stiller opp. Det er først og fremst deres ansvar at barna lærer seg å ferdes på en sikker måte i trafikken.

Samtidig bør kommunene legge til rette for trygge skoleveier. For barna er det en stor fordel hvis foreldrene og skolene kan samarbeide om trafikkopplæringen.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende