En ny rapport fra SINTEF som ble presentert på konferansen om Stad skipstunnel ved Høgskolen i Ålesund fredag, har blåst nytt liv i kampen for å gjøre prosjektet til virkelighet.

Politikere på konferansen la også fram nye forslag for å kunne gjøre tunnelen billigere.

Rapporten fra SINTEF Bedriftsutvikling ble lagt fram for første gang under konferansen, og konkluderer med at det er svært sannsynlig at Stad skipstunnel vil gå i pluss økonomisk.

Dette står i sterk kontrast til den siste konseptvalgutredningen (KVU) fra Kystverket, som ble utført på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

KVU er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på.

Les hele saken og mer fra konferansen i papirutgaven mandag 7. februar.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende.