Stenger barnehagen og innfører heimeskule etter sju nye smittetilfelle

foto