Har sett av tre millionar kroner til å førebu seg på byggjestart

foto