Tryggleiksalarmane er sett ut av spel grunna kabelbrotet: – Heimetenesta er i beredskap

foto