Høyr kommuneoverlegen orientere om smitteutbrotet

foto