Får utvikle området sjølv om det får store konsekvensar for naturen