Valde å sette seg bak rattet dagen derpå. Det straffa seg

foto