Full rulle: Vil ha ungdomen med på å skape ein ny sosial møteplass i bygda

foto