Har starta grunnundersøkingar i samband med reguleringsplanen for sentrum

foto