Vil ha svar på kva regjeringa gjer for at bygdefolket skal få god mobildekning

foto