Desse sju vil vere med og planlegge lokalsamfunnet