Mogleg å opprette det kommunale kjøkkenet igjen – om innbyggarane er villige til å betale

foto