36.000 vestlendingar får uføretrygd – sjå tala for Stad, Kinn og Bremanger