Slo ned på dårlege dekk og manglande kjettingar – men også uønskt pynt i frontruta

foto