Har oppgradert båtparken med ny og framtidsretta båt: – No kan vi gi eit meir fleksibelt tilbod