Ønsker stein fra skipstunnelen for å kunne bygge mer kai og større verksted

foto