– Det at vi har fått til en folkeavstemning er en seier for demokratiet