– Det er eit sjølvstendig val den enkelte skal ta

foto