Førebur seg på å ta imot 25 flyktningar i år

foto