«Dersom folkerøysting ikkje ligg i regjeringsplattforma, må vi få det til gjennom press utanfrå»