– Blir meldt til politiet etter å ha transportert farleg gods