Sklia ved denne skulen var ein attraksjon i mange år – no får dei 150.000 til ei ny og endå betre

foto