Bygdene har vore utan dekning i snart ei veke – fekk beskjed om at det ikkje var noko gale

foto