Mener utbygger burde ha vært klar over faren ved å bygge boligfelt så nær golfbanen

foto