Ole Andreas kom tilbake til skulen der han har vore både elev og lærar for å lære vekk koding

foto