Noralv Distad, ordførar i Aurland, er nominasjonsnemnda i Sogn og Fjordane Høgre sin førstekandidat til neste års fylkestingsval.

Først på niandeplass har nominasjonsnemnda plassert ein frå ytre Nordfjord: der har dei Liv Stave frå Selje.

Nemnda er samla om heile lista bortsett frå 6. plassen der to av medlemmene ville ha Tore Fossem frå Førde.

Men fleirtalet på ni ville ha Lise-May Sæle.

Dette er forslaget frå nominasjonsnemnda:01. Noralv Distad, Aurland02. Anne K. Lilleaasen, Gaular03. Bjørn Hollevik, Flora04. Sonja M. Øvre-Flo, Stryn05. Ole Gunnar Krakhellen, Solund06. Lise-May Sæle, Unge Høgre, Balestrand07. Tore Fossen, Førde08. Anniken Rygg, Gloppen09. Liv Stave, Selje10. Arve Mjømen, Gulen11. Solfrid Fossberg, Senior Høgre, Leikanger12. Oddvin M. Hansen, Eid13. Einar Vatlestad, Sogndal14. Ann Irene Myrheim Gulestøl, Bremanger15. Anders Kristian Sægrov, Jølster16. Frøydis Helland, Lærdal17. Stine Sandvik, Unge Høgre, Luster18. Rolf Domstein, Vågsøy19. Anne Raftevold, Hornindal20. Oddvar E. Østerbø, Høyanger21. Anne-Britt Øyra, Naustdal22. Morten Midlang, Vik23. Eivind Antonisen, Fjaler24. Ole Vidar Øren, Årdal25. Eva Mette Bodilsdatter Høie, Hyllestad26. Onar Osland, Askvoll27. Berit Seljeseth Osa, Flora28. Vilde Tøfte Øvstetun, Unge Høgre, Leikanger29. Kenneth J. Brandal, Selje30. Einar I. Målsnes, Balestrand31. Vigdis Ravnøy, Solund32. Roy Inge Råheim, Førde33. Hallgeir Tjønneland, Gaular34. Dag Henrik Nygård, Unge Høgre, Flora35. Kjell Oddvin Navelsaker, Jølster36. Karin Vikane, Sogndal37. Jeanette Fossheim Lauritsen, Unge Høgre, Gloppen38. Hallgeir J. Helland, Flora39. Leidulv Finden, Vik40. Arnt Hovland Munthe, Senior Høgre, SogndalLeiar av fylkesnominasjonsnemnda er Mathias Råheim.