Som de siste i fylket fikk Selje-politikerne denne uken avklart hvem som kan bli kommunens nye ordfører.

– Det så svart ut da resultatene kom på valgkvelden, men etter hvert fikk jeg signaler om at vi kunne få dette til, sier Stein Robert Osdal (KrF) som nå, med støtte fra Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste, ligger an til å bli Seljes neste ordfører. Jan Vidar Smenes (Tvp) blir etter alle solemerker varaordfører.

Avtalebrudd

Arbeiderpartiet hadde først inngått en skriftlig avtale med Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, der Gunn Sande (Sp) ville bli innstilt som ordfører.

Men partiet valgte mandag å bryte ut av avtalen, og ga dermed den andre konstellasjonen den stemmen de trengte for at Osdal skal bli ordfører. I tillegg har Veronica Hatlenes meldt seg ut av Sp og gir nå sin støtte til Osdal som en uavhengig representant i kommunestyret.

– Hva synes du om prosessen under årets forhandlinger?

– Jeg vil ikke kommentere andre partier sine prosesser, men jeg er veldig komfortabel med å ha Ap med i denne konstellasjonen, sier Osdal.

Videre forteller ordførerkandidaten at han vil jobbe for å bedre samarbeidsklimaet i kommunestyret.

– Jeg har en inkluderende holdning og er opptatt av at flere tas med på råd når viktige avgjørelser skal tas. Jeg mener vi har et godt potensial her i Selje, men vi har en vei å gå når det kommer til å spille på lag.

Økt eiendomsskatt på bolig

Osdal blir offisielt valgt som ordfører under kommunestyremøtet førstkommende mandag, og Krf-politikeren sier noe av det første han vil jobbe for er å bedre den økonomiske situasjonen i kommunen.

– Hva må til for å forbedre økonomien i Selje kommune?

– Vi har en høy lånegjeld, og den må vi få ned. Vi må også se om vi kan organisere oss på en smartere måte.

– Hvilke konkrete tiltak må til for å gjennomføre dette?

– Det vil sitte veldig langt inne for oss å innføre eiendomsskatt på næring. Men promillesatsen for eiendomsskatten på boliger vil trolig øke. Dette er noe som flere partier i Selje er enige om, men vi kan ikke garantere noe som helst før budsjettforhandlingene er ferdige. I tillegg ser administrasjonen nå på organiseringen av kommunen og hvor det eventuelt kan strammes inn.