Åtte måneder etter at Båtbygg ble anmeldt for brudd på kulturminneloven er saken henlagt som intet straffbart forhold. Det viser seg at Kapellneset likevel ikke er et automatisk fredet kulturminne.

– Riksantikvaren har påstått, og stått på sitt, at dette var et automatisk fredet kulturminne – samtidig som de selv tidligere har sagt det stikk motsatte, sier Båtbyggs advokat, Paul-Inge Angelshaug.

Det var i februar at Riksantikvaren anmeldte Båtbygg for brudd på kulturminneloven etter grave- og sprengingsarbeid i området ved den gamle kirkegården ved Kapellneset på Raudeberg.

Økonomisjef Trond Gangsø og adm. dir. Kjell-Inge Sjåstad ved Båtbygg forteller at arbeidet ble gjort på et område de selv eier.

Men Riksantikvaren hevdet dette var et automatisk fredet kulturminne. Nå viser det seg at kulturminnet ikke er gammelt nok til å få denne betegnelsen. 1. oktober henla Sogn og Fjordane politidistrikt saken mot Båtbygg som «intet straffbart forhold».

Ikke automatisk fredet

Riksantikvaren skriver selv, i et brev til Vågsøy kommune fra 2000, at de har gått gjennom tilgjengelige kilder og finner at gravplassen ble etablert i 1580.

– Både vi og politiet har brukt månedsvis på å få ut dokumentasjon fra Vågsøy kommunen og Riksantivkaren, sier Sjåstad som sammen Gangsø og advokat Angelshaug mener saken har tatt unødvendig mye tid og ressurser.

Et vesentlig og gjentakende spørsmål i saken, har vært om området fyller kravene for å være automatisk fredet etter kulturminneloven. Et spørsmål de har slitt med å få svar på. Før nå. For slik Båtbygg leser dokumentene, fyller nemlig ikke området disse kravene.

Føler seg forhåndsdømt

Båtbygg opplever at de har blitt forhåndsdømt gjennom medieomtale og uttalelser fra lokalpolitikere i mediene.

– Hvorfor har dere selv ikke tatt til orde i saken?

– En skal være forsiktig med å gå for tidlig ut, og vi har ikke hatt alle opplysningene. Men vi har vært helt åpne med politiet, kommunen og Riksantikvaren, sier Angelshaug, som mener det er for tidlig å si om de vil gå videre med saken.

– Saken har gitt oss et dårlig renommé lokalt, og etterlatt et inntrykk av at vi har tatt oss til rette. Det har skadet ryktet til både bedriften og våre ansatte. Men om det er grunnlag for å forfølge saken, er for tidlig å si, mener Sjåstad.