– Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe i et større system, samtidig som det høye kompetansenivået i selskapet fristet meg. Det er med på å styrke oss, sier avdelingsleder Rune Kristensen om overgangen til det nye selskapet Nordic Emballasje.

For 14 år siden skapte han sin egen arbeidsplass i Måløy gjennom Moldøen Supply. Det startet med proviant til fiskeflåten, og aktiviteten har siden utviklet seg til blant annet emballasje. Og det er her det nye eierselskapet kommer inn.

– Vi har samarbeidet en del med dem tidligere. Da tilbudet kom, var det ikke vanskelig å si ja, sier Kristensen.

Har fått flere ansatte

Han mener sammenslåingen med Nordic Emballasje gjør at arbeidsplassene i Måløy står tryggere. Dette ser de allerede positive effekter av, ettersom de nylig økte bemanningen til å være til sammen tre ansatte.

Avdelingslederen ser på det som en tillitserklæring at selskapet ønsker å satse i Måløy.

Spin-off

Moldøen Supply startet som en gründerbedrift for 14 år siden. I senere tid har Måløy-bedrifter som Kontorpunkt og Sentronik vokst fram som resultat av virksomheten til selskapet.

Etter 14 år i bransjen, roser bedriftslederen miljøet rundt havna i Måløy.

– Det er et veldig godt samarbeid lokalt. Bedriftene snakker godt sammen selv om de konkurrerer. Det er Måløy Maritime Group (MMG) et godt eksempel på.