I dag pre­sen­te­rer vi et lag­bil­de fra al­ders­be­stemt fot­ball. Det­te er Tor­na­do Fot­ball­klubbs gut­te­lag fra 1993. På huk for­an f.v. Geir Kongs­vik og End­re Rut­le­dal. Bak står f.v. Bjørn Ny­bakk, Bjørn Hol­vik, Sind­re Kval­heim, Rune Te­le­vik og Jon Ed­gar Johnsen.

  • Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy.

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.