Unders høstens første og innledende budsjettmøte kom ordfører Stein Robert Osdal (KrF) med en oppfordring til politikerne om at investeringsgraden bør økes betraktelig de neste fire årene. For ordføreren blir de neste årene avgjørende for hvordan Selje kommune stiller i Stad kommune fra 2020. Og ikke minst mener han en offensiv investeringspolitikk vil være viktig for folketallsvekst og turisme.

– Skal vi være attraktive, men med høy investeringsgrad? Eller skal vi holde oss på en edruelig, lav investeringsgrad? Da blir vi ikke like attraktive, sa ordføreren til formannskapet i Selje onsdag denne uken.

– Selje Senterparti vil investere i 2018 og 2019. Vi vil bruke penger på å ruste opp eksisterende kommunal bygningsmasse før sammenslåingen i 2020, responderte Sande til ordførerens oppfordring.

Selje har hatt et svært lavt investeringsbudsjett de siste årene, ettersom kommunen har vært på ROBEK-lista. Det har også medført til at Selje henger etter nabokommunene når det kommer til standarden på kommunale bygg og fasiliteter.

– Vi må ligge på likt nivå som nabokommunene, uttalte Åge Lundebrekke (Ap).

Økonomisjef Ole Starheim sier kommunen står helt fritt til hva slags låneopptak de ønsker å gjøre de neste årene.

– Det er en ærlig sak. Nabokommunene har gjort langt høyere investeringer de siste årene. Jeg hadde nok sagt det samme, om jeg var politiker.

En ny flerbrukshall er noe av det administrasjonen ser som nødvendig. Arbeiderpartiet mener imidlertid at flerbrukshallen må vike for et oppgradert svømmeanlegg. En kommmunal svømmehall har ikke vært i drift siden 2002. Geir Årvik (H) var en av dem som uttrykte at han vil støtte et slikt forslag.

Budsjettforslagene får en ny runde i formannskapet 23. november, før det endelige kommunestyrevedtaket blir gjort 17. desember.