Vedtok sentrumstomta som lokasjon for Nordfjordbadet – om det noen gang blir bygd

foto