Fem tilsette og eitt barn har fått påvist smitte

foto