– Det skal sprengast ned snøskavlar fleire stader på strekninga, og det er førebels uvisst når dette kan gjennomførast, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Det blir ny vurdering på Strynefjellet i løpet av søndag kveld.

Dette er status på fjellovergangane søndag klokka 13.15:

Rv15 Strynefjellet: stengt.

E16 Filefjell: ope

E134 Haukeli: ope

Rv52 Hemsedalsfjellet: ope

Fv50 Hol-Aurland: stengt

Rv7 Hardangervidda: stengt.

Fv53 Årdal-Tyin: stengt.

Rv13 Vikafjellet: ope