Halvparten av innbyggarane trur kjennskap speler inn og ein av fire slit med å halde seg orientert i politiske saker

foto