Starta innspurten til fastelavn med sal av fargerike bjørkeris

foto