Ole får med seg fleire erfarne politikarar i nemnda han no skal leie

foto