Den rette kompetansen er på plass: Eldremedisinsk poliklinikk har starta opp igjen

foto