Barnehagen er ein av dei beste i landet – det måtte feirast med både kake og karneval

foto