Har søkt om å fly inntil 90 helikopterturar i veka frå ny landingsplass

foto