Vil øke kunnskapen om storprosjektet i hovedstaden