Feil på røyrleidning førte til utslepp av fiskefeitt

foto