Leverte sterke resultater, til tross for svakere markedsforhold

foto