Skjellsord, slag og dødstruslar hagla over kona i nesten ti år før ho tok med seg barna og reiste frå ektemannen